Контакти

За доставки: тел. 0889 000 112 & online (до 22ч)

За резервации, ваучери и др. : тел. 0889 838 199 (до 22ч)

За административен контакт: info@sushiexpress-bg.com и тел. 0888 710781 (до 18ч)