На 22.01.2021 г. “ТАЙШО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с НАП във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.095-012021-28112020-31012021-1 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Р. България.

Описание, цел и резултати: осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия

Обща стойност: 19325.40 лв., от които 16426.59 лв. от европейско и 2898.21 лв. национално съфинансиране.

Начало:22.01.2021г.

Край:22.04.2021г.


На 31.03.2021 г. “ТАЙШО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с НАП във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.097-022021-01022021-28022021-2 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Р. България.

Описание, цел и резултати: осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия

Обща стойност: 8725.13 лв., от които 7416.36 лв. от европейско и 1308.77 лв. национално съфинансиране.

Начало: 31.03.2021г.

Край: 31.06.2021г.


На 06.08.2021 г. “ТАЙШО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с НАП във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.101-032021-22032021—11042021-3 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Р. България.

Описание, цел и резултати: осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия

Обща стойност: 5097.32 лв., от които 4332.72 лв. от европейско и 764.60лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.08.2021г.

Край: 06.11.2021г.